ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

លទ្ធផលដែលសម្រេចបាន

និស្សិតដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ (១៩៩៩-២០១៤)

ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្រ្ត និស្សិត​ទាំងអស់ បានដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារនៅតាមបណ្តាស្ថាប័ននានា។ ក្នុងនោះមួយចំនួនធំបានចូល បម្រើកាងារនៅក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ​ សាលា មធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ នាយកដ្ឋានភាពយន្តនិងសោតទស្សន៍ នាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាព សមាគមសិល្បៈនានា ស្ថានីយទូរទស្សន៌ ព្រមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
មួយចំនួនផងដែរ​      រីឯនិស្សិតមួយចំនួនក៏បានទៅបន្ត ការសិក្សានៅបរទេសបន្ថែមទៀត ជាក់ស្តែងរហូតមកដល់ សព្វថ្ងៃនេះមាននិស្សិត បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត) និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមួយ ចំនួនទៀត៖