ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
  • និស្សិត
 
 

 

 

ប្រវត្តិដេប៉ាតឹម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈក្លាយជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល តាមអនុក្រិត្យ លេខ៥២. អនក្រ.បក ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានត្រូវបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៦ យោងលើ សេចក្តីប្រកាស ៣២៧ អយក.ប្រក របស់ក្រសួង អប់រំយុវជន និងកីឡា។
ដេប៉ាតឺម៉ង់ចាប់ដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលចាប់តាំពីឆ្នាំ២០០៦រហូតមក៖

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០២០ ដេប៉ាតឺម៉ង់នឹងត្រៀមឯកសារបញ្ជូនមកផ្នែកសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីធ្វើការសរុបទាំងប្រាំមហាវិទ្យាល័យ ទៀតទើប បញ្ជូនទៅគណកម្មាធិការ ទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាចុះមកវាយតម្លៃស្ថាប័នសាកលវិទ្យាល័យទាំងមូល។

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
ក. ចក្ខុវិស័យ

ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈមានថ្នាក់រៀនចំនួន ៨បន្ទប់អាចដាក់និស្សិតបានចំនួន៦០០-៧០០នាក់ ប្រើប្រាស់បីវេន ព្រឹក, រសៀល និងយប់ សព្វថ្ងៃ ប្រើប្រាស់តែពីរវេនទេ (ព្រឹក និងរសៀល)។ បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឆ្នាំទី១ឬឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានលើ ជំនាញទាំងប្រាំមហាវិទ្យាល័យរួមនាម៖ មហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា, មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យា, មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូប, មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រ និង មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រី។ ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានមានចក្ខុវិស័យដូចតទៅ៖

ខ. បេសកកម្ម

គ. គោលដៅ

លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំឱ្យស្របតាមទិសដៅ និងប្តេជ្ញាបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតទាំងអស់ ឱ្យទទួលបានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានពិតប្រាកដ ក្នុងការពង្រីក និងពង្រឹង ធនធានមនុស្ស លើជំនាញសិល្បៈវប្បធម៌ឱ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីរួមចំណែកបម្រើសង្គមជាតិក្នុងទិសដៅ ទៅអនាគត ថែមទាំងឈានជើង ចូលប្រឡូកក្នុងឆាកអន្តរជាតិទៀតផង។