ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 
 

 

 

ថ្នាក់ដឹកនាំដេប៉ាតឹម៉ងឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

 

. លោក  ស៊ុន ចាន់ដឹប ប្រធាន ទទួលបន្ទុកក្តាប់រួម ដឹកនាំ ចាត់ចែង និងសម្រេចរាល់កិច្ចការរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់។
២. លោក  ចាន់ វិបុល អនុប្រធាន ទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបាល ថវិកា និងនិស្សិត។              
៣. លោក  ឃ្លំាង ឆៃទៀត  អនុប្រធាន ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិក្សា វិន័យសណ្តាប់ធ្នាប់ និងទំនាក់ទំនង។
៤. លោក  រ័ត្ន វីរៈ មន្ត្រី ទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសិក្សា គម្រោងមេរៀន សៀវភៅ និង កម្មសិក្សានិស្សិត។
៥. លោក តាន់ វណ្ណូ  មន្ត្រី ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងសម្ភារៈសិក្សាដូចជា ម៉ាញ៉េស្តាប់ភាសា ឧបករណ៍បំពងសម្លេង ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូបភាព
(Overhead projector)និង LCD។

៦. លោក  ខឹម សំបូរ មន្ត្រី ទទួលបន្ទុកតាមដានវត្តមាន និស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ និងទំនាក់ទំនង។
៧. កញ្ញា ខុម ប៉ូលីន  មន្ត្រី ទទួលបន្ទុកបូកសរុបវត្តមាន និងបូកសរុបលទ្ធផលពិន្ទុ និស្សិត បូកសរុបវត្តមានបុគ្គលិកប្រចាំខែ។
៨. លោក ព្រាប រស្មី មន្ត្រីកិច្ចសន្យា ទទួលបន្ទុកស្រង់វត្តមាន និងស្រង់លទ្ធផលពិន្ទុនិស្សិត ចូលបញ្ជី។
៩. លោក ឌី ផាណែត មន្ត្រីកិច្ចសន្យា ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងបន្ទប់សាស្រ្តាចារ្យ, បន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងរៀបចំបន្ទប់ប្រជុំ។
១០. លោក វ៉ុន សុភក្រ្ត បុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ទទួលបន្ទអនាម័យ(ជញ្ជូនសម្រាម)ជុំវិញអាគារ ថែរទាំសួនច្បារ ចរន្តទឹកនឹងភ្លើង។
១១. អ្នកស្រី ម៉ុច ផល្លី បុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ទទួលបន្ទុកអនាម័យបន្ទប់ទឹកគ្រូ សំអាតតាមថ្នាក់រៀន និងជុំវិញអគារ។