អាគារលេខ៧២ កាច់ជ្រុងផ្លូវព្រះអង្គយុគន្ធ​(លេខ១៩)​ និងផ្លូវមគ្គវ័ន​(លេខ១៧៨)​ សង្កាត់ជ័យជំនះ
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរស័ព្ទលេខ/ទូរសារ ០២៣​ ៩៨៦ ៤១៧
អុីមែល info@rufa.edu.kh
ព័ត៏មានបន្ថែម សូមមកសាកសូរនៅ ផ្នែកសិក្សា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បះ