ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៌ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

 

ពិព័រណ៌ទេពកោសល្យនិងស្នាដៃលើកទី៥កម្មវិធីសប្បាយៗបានមកដល់ហើយ!

ចូលរួមជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
ក្នុងពិធីពិព័រណ៍ទេពកោសល្យ និងស្នាដៃក្រោមប្រធានបទ "មរតកទាំង៥"។

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី៦-៧-៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។ ជួបគ្នានៅសាលារចនា។

 

 

 

 

International Conference on “Languages, Cultures and Education in Southeast Asia:

 

Call for Papers for the International Conference on “Languages, Cultures and Education in Southeast Asia: Identity and Diversity” to be held from October 16-19, 2019 at Royal University of Phnom Penh.

Call for papers for the international conference on "ភាសា, cultures និង education in southeast asia : អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង diversity" ត្រូវប្រារព្ធឡើងពីថ្ងៃទី 16-19 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019 នៅ royaluniversity of phnom penh


ដាក់បញ្ជូនសំណើរបស់អ្នកដោយថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019.
សំរាប់ពត៍មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងៈ idiv.sea.symposium@gmail.com