ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

មហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

 • បុរាណវិទ្យា
 • មគ្គុទេសក៌បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌
 • ភាសាវិទ្យាប្រវត្តិសាស្រ្ត
 • ជាតិពិន្ទុវិទ្យា
មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូប ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖ មានឯកទេស
 • វិចិត្រកម្ម
 • ចម្លាក់ទំនើប
 • គំនូរសារគមនាគមន៌
 • តុបតែងលម្អនៃស្ថាបត្យកម្ម
មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្រ្តី ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖ មានឯកទេស
 • និពន្ធតន្រ្តី
 • ចម្រៀង (បុរាណនិងជាពួក)
 • ឧបករណ៏តន្រីបុរាណ (បុរាណនិងសម័យ)
 • បញ្ជាចង់ភ្លេង
 • តន្រ្តីវិទ្យា
មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិងនគរោបនីយវិទ្យា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖ មានឯកទេស
 • ស្ថាបត្យកម្មនិងនគរោបនីយវិទ្យា
មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដ្ឋសាស្រ្ត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖ មានឯកទេស
 • ដឹកនាំរឿងល្ខោនក្បាច់បុរាណ
 • ដឹកនាំរឿងល្ខោនយីកេ
 • ដឹកនាំរឿងល្ខោនមហោរី
 • ដឹកនាមរឿងល្ខោនកំណាព្យ
 • ដឹកនាំរឿងល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ
 • ដឹកនាំរឿងល្ខោននិយាយ
 • ដឹកនាំរឿងល្ខោនបាសាក់
 • ដឹកនាំរឿងល្ខោនខោល
 • ដឹកនាំរឿងល្ខោនអាបេ
 • ដឹកនាំរឿងរបាំប្រពៃណីនិងសៀក