ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

លទ្ធផលសម្រេចបាន


ចំនួន​និស្សិត​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អ្នក​​សិ​ក្សា​ស្រាវជ្រាវ, ជាសាស្ត្រចារ្យ, អ្នក​គ្រប់​​គ្រង​ការ​ងារ​បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌​, អ្នក​អភិរក្ស​ប្រាសាទ
ឬ​បុរាណ​វត្ថុ​,​ ​គ្រប់​គ្រង​សារមន្ទីរ​ជា​ដើម​។​ រី​ឯ​ស្ថាប័ន​ដែល​អាច​ចូល​បម្រើ​ការងារ​បាន​មាន​ដូចជា៖​ លទ្ធភាព​​ការងារ គឺអ្នក​រៀន​ចប់​ពី​មហាវិទ្យា​ល័យ​បុរាណ​វិទ្យា​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ចូល​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ ឬ​ស្ថាប័ន​ក្រៅ​រដ្ឋា​ភិបាល​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា៖​​

ចំនួននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់​ ៖  និស្សិតដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្របុរាណវិទ្យា (គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៨) មានចំនួន ២៦ ជំនាន់មាន៧០២ នាក់។

ចំនួននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់​ ៖  និស្សិតដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក​មនុស្ស សាស្ត្រ​ (នរវិទ្យា, ភាសាវិទ្យា​, ប្រវត្តិសាស្ត្រ​)​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ MOUSSON  មាន​១  ជំនាន់ក្នុងនោះ មាន និស្សិត ១៦ នាក់ (និស្សិតឡាវ ៣ នាក់) បានសញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ពីវិទ្យាស្ថាន INALCO នៃប្រទេស បារាំង និង ១៣ នាក់ បានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រដែលទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួងអប់រំ  និងស្រាវជ្រាវ នៃប្រទេសបារាំង។