ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ

កន្លងមកនេះ មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្រ្តបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ ជាមួយស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិមួយចំនួនមានដូចជា៖

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ  មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ នាដសាស្រ្តបានធ្វើឡើងតាមរយៈ
រូបភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធ, ការរៀន, ការបង្រៀននិងការបង្កើត ស្នាដៃរួមគ្នា
លើឯកទេសនិពន្ធរឿង ដឹកនាំរឿង និងសម្តែងក្នុងទម្រង់សិល្បៈផ្សេងៗមានដូចជា ល្ខោននិយាយ របាំប្រពៃណី,  របាំក្បាច់បុរាណ, របាំសហសម័យ  និងភាពយន្ត។ សកម្មភាពនៃការចូលរួមទាំងអស់នោះរួមមាន៖

ក្រៅពីនេះ មហាវិទ្យាល័យក៏បានចុះទៅធ្វើកម្មសិក្សា (Field Trip)ផងដែរនៅទូទាំង ផ្ទៃប្រទេសដែលមានដូចជា៖ ខេត្តសៀមរាប, ខេត្តបាត់ដំបង,
ខេត្តកំពង់ចាម,ខេត្តក្រចេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែង,   ខេត្តរតនគិរី,   ខេត្តមណ្ឌលគិរី,   ខេត្តឧត្តរមានជ័យ, ខេត្តព្រះវិហារ, ប៉ៃលិន, កំពង់ឆ្នាំង, កំពង់ធំ,
កំពត,​ កោះកុង, ខេត្តព្រះសីហនុ....។