ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាបន័ជាតិ និងអន្តរជាតិ

មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រីបានសហប្រតិបត្តិការណ៍ជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិនានាដើម្បី ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើវិស័យតូរ្យតន្ត្រី តាមរយៈសិក្ខាសាលា និងប្រគំរួមគ្នាទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅ ប្រទេស។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេស៖

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេស៖

ប្រទេសជប៉ុន, សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន, សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ, ឥណ្ឌា, បារាំង, ហូឡង់, សង្ហ-បូរី, សហរដ្ឋអាមេរិច, ឥណ្ឌូណេស៊ី, ព្រះរាជណាចក្រថៃ, សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម, អូស្ត្រាលី, ប្រ៊ុយណេ, សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ ។ល។