ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៌ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ចាប់ផ្តើមលក់ និងទទួលពាក្យចូលរៀនសំរាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៩-២០២០ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង១៧ជាកំហិត។

 

 

Famous fine art institute/universities from the Lancang-Mekong region visited Chongqing, focusing on cultural design of the China-Laos Railway stations

Recently the "Beauty of Mutual Learning - International Workshop on Cultural Space Design of China-Laos Railway Stations" was launched at the Sichuan Fine Art Institute (SCFAI). The event is organized by the Department of Environmental Design in the School of Architecture and Environmental Art at SCFAI, in collaboration with the International Cooperation and Exchange Office, and :...............

អានបន្ត


Workshop on Master Of New Technologies Using Services

In the framework of the Erasmus + Capacity Building MONTUS project, the 13 partners are pleased to meet again onsite in Da Nang for the 6th Workshop planned to develop research, cloud computing /big data/ articficial Intelligence in the environmental sciences and promote its education................

 

អានបន្ត

ASEM-DUO FELLOWSHIP PROGRAMME

Call 2019-2020
The call for applications for an ASEM-DUO mobility grant for the academic year 2019-2020 is now open

Opening: 15 February 2019.
Deadline: 24 April 2019.

The applicants are informed of the outcome of the selection by 26 June 2019.

You are a professor, a researcher or a lecturer in a higher education institution of Asia or the Wallonia-Brussels Federation? You are looking for an exchange of 1 to 3 months with a colleague from Asia or from the Wallonia-Brussels Federation? The ASEM DUO Fellowship Programme offers the possibility to professors, lecturers and researchers to do an exchange by pair in Asia and in the Wallonia Brussels Federation.

The application must be formally submitted by the institution belonging to the FWB, as ONE single PDF document to the following address: international@ares-ac.be

MORE INFORMATION: International Relations Department - international@ares-ac.be

អនុសាណៈរវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនិងពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ

ថ្ងៃទី ២០ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនិងពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជបានចុះអនុស្សរណៈ
រួមគ្នានាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ដោយមានសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យទាំង
ពីរជាហត្ថលេខី។ ក្នុងនោះផងដែរ ថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈដែលមានឯកឧត្តម ភុល នរិទ្ធ អនុរដ្ឋលេខាធិការបានចូលរួមជាអធិបតី និងសាក្សី ចំណែកខាងក្រសួងធម្មការ និងសាសនាមានឯកឧត្តម សេង សុមុនី រដ្ឋលេខាធិការចូលរួមជាអធិបតី និងសាក្សី។

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩

ថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវីលនៀស ប្រទេស
លីធូអានី ក្នុងគោលបំណងចូលរូមកិច្ចពិភាក្សានាសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី
"ការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងបរិស្ថានអន្តរជាតិ ៖ គោលនយោបាយសាកលវិទ្យាល័យនៃទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិ​ ការបង្កើតភាពជាដៃគូរ ការបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងការគ្រប់គ្រងភាពជាដៃគូរ
អន្តរជាតិ។