ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៌ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

 

 

 Famous fine art institute/universities from the Lancang-Mekong region visited Chongqing, focusing on cultural design of the China-Laos Railway stations

2 August 2023 

     Recently the "Beauty of Mutual Learning - International Workshop on Cultural Space Design of China-Laos Railway Stations" was launched at the Sichuan Fine Art Institute (SCFAI). The event is organized by the Department of Environmental Design in the School of Architecture and Environmental Art at SCFAI, in collaboration with the International Cooperation and Exchange Office, and with the participation of the Lao National Chamber of Commerce and Industry in Chongqing (LNCCIC).

    Representatives from art schools in China, Laos, Cambodia, and Thailand conducted research and cultural collection along the China-Laos Railway for nearly two weeks. They focused on the cultural space design of train stations, creating works in various forms such as interior design, architectural design (partial updates), landscape design, exhibition design, and installation art. The goal is to enhance the cultural quality of indoor and outdoor spaces along the China-Laos Railway, promote cultural exchange and integration in tourism, and further promote cooperation and communication in art and design between China and foreign countries.

   This event was carried out in collaboration with the Lao National Institute of Fine Art (LNIFA), the Royal University of Fine Art in Cambodia (RUFA), and the Silpakorn University in Thailand. It included segments such as "Workshop Period,""Workshop Presentation,""Concept Development," and "Work Submission." According to the schedule, representatives from the four art schools conducted research on train stations such as Kunming, Pu'er, Mojiang, Xishuangbanna, Luang Prabang, and Vientiane Capital from June 19th to 30th. They also collected elements of regional cultural characteristics from surrounding ethnic villages, markets, botanical gardens, museums, and other spaces. The workshop eventually produced works under themes such as mountain culture, urban culture, river basin culture, and forest culture, which will be used for a later Southeast Asian touring exhibition.

Ms. Huang Hongchun, Vice Dean of SCFAI, expressed the hope that by focusing on the cultural space design of train stations along the China-Laos Railway, more people can experience the integration of art and life. The event aims to promote environmental protection and sustainable development, facilitate cultural exchange and mutual understanding, explore cross-border art and design cooperation and communication, and promote the internationalization of the creative industry.

Mr. Chindavong, Education and Cultural Counsellor of the Lao Embassy in China, stated that as an important link between the two countries, the design of the interactive spaces in the China-Laos Railway stations should not only meet practical needs but also reflect cultural uniqueness and aesthetic value. He looks forward to joint exploration and shaping of these spaces, making them bridges for cultural exchange, artistic creation, and spiritual communication. "Railway Station is not only a point of transition for regional transportation and trade, but also a window for cultural dissemination," said Daochinda Siharath, Chairman of the Lao National Railway Company.

As one of the co-organizers of this forum, the Lao National Chamber of Commerce and industry Chongqing (LNCCIC). In addition to coordinating with various departments of Sichuan Fine Art Institute (SCFAI) for forum preparation, but also surveyed along the China-Laos Railway, prepared of works, will organize local forums and touring plans in Laos; meanwhile LNCCIC also engaged with relevant government agencies, business groups, and art schools in Lancang-Mekong countries four to five months in advance. After in-depth communications, LNCCIC have gained strong support from the Lao National Institute of Fine Art, the Royal University of Fine Art in Cambodia (RUFA), the Lao National Railway Enterprises, and the China-Laos Railway Corporation. Fortunately the respective chairmen and university-level leaders have come to Chongqing to participate. 

 

 

Workshop on Master Of New Technologies Using Services  

04th - 07th July, 2022

 University of Technology and Education - The University of Danang Vietnam

In the framework of the Erasmus + Capacity Building MONTUS project, the 13 partners are pleased to meet again onsite in Da Nang for the 6th Workshop planned to develop research, cloud computing /big data/ articficial Intelligence in the environmental sciences and promote its education. 

Indeed, all teams members are involved in the creation of a part of new master degree at the University of Engineering and Technologies in Hanoi, Vietnam : from the steps of the accreditation of the master, to the writing of the syllabus, passing by the organization of thematic workshop and practical workshop applied to the environment as that one : MONTUS deliver practical solutions deployed at three basics level of cloud computing (infrastructure, plateform and software) in the partners countries with computer hardware funded by the project (installed in Hanoi, Phnom Penh and Pathum Thani). The issue of this workshop is also to find solution for publishing reference books linked to courses. We’ll invite in purpose all the panel for a discussion on key use cases illustrating the master issues. 

Some project management meetings contribute also to improve the administrative and financial issues and processes related to a European project funded by the European Union, with theorical presentations such as practical workshops and appointment with project managers from each partners. Partners from Thailand shared their best practices in the field of the management of project.

 This project has heart to strengthen the links between education, research and environmental engineering. Beyond the capacity building in the field of education, our project has the merit to positioning our disciplines into a major issue of contemporary science. As reminder, MONTUS is financed by the European Union One million euros in the framework of Erasmus + Capacity Building. This program funds « transnational partnerships between educational institutions and organizations, training and youth programs in order, promoting cooperation and development ». MONTUS funded for 4 years, gathered around the University of Toulouse 2 Jean Jaures, the National school of architecture (ENSA Toulouse), the International School of Information Processing Sciences (EISTI, Pau campus), University of Ferrara in Italy, university Brussels Vrije, Faculty of Engineering an Technology of Vietnam National University (Hanoi), the Hanoi Architectural University, the Nong Lam university of Ho Chi Minh City, the Asian Institute of Technology (AIT – Pathumthani, Thailand), the Walailak University (Nakhon Si Thammarat, Thailand) and two Cambodian institution in Phnom Penh: the Royal University of Fine Art and the Institute of Technology of Cambodia. 

Three associated partners join MONTUS: French Agency of Francophonie (AUF – Asia Pacific, Hanoi), Meteorological Environment Earth Observation (MEEO – Italy), Institute of Agriculture and Environment (IAE, Hanoi) and HUPI cloud computing society (France). In total it’s 60 members who work for MONTUS during 4 years with height workshops alternatively in Europe and in Asia. 

For more detail : https://cloud-montus.com

 

 

ការបង្ហាញស្នាដៃប្រឡងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៨របស់មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្រ្តី

ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១ កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសរាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩  នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ថ្នាក់ដឹកនាំ សាស្រ្តាចារ្យ មន្រ្តីរាជការ​នៃមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្រ្តី បានរៀបចំការបង្ហាញស្នាដៃប្រឡង​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី​១៨​របស់​ខ្លួន ក្រោមអធិបតីភាព បើកឲ្យ ដំណើរការ​កម្មវិធី​ដោយ ឯកឧត្តម សោម​ សុគន្ធ​ រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិការ​ក្រសួង​វប្បធម៌​​និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ​ និង​លោក​បណ្ឌិត​ ហេង​ សុផាឌី​ សាកល​វិទ្យា​ធិការ​ស្ដី​ទី​ នៃ​សាកល​​​វិទ្យា​​ល័យ​​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ។​
ការ​បង្ហាញស្នាដៃប្រឡងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំនេះ យើង​ទទួល​​​​បាន​បេក្ខ​ជន​​ចំនួន​១៥រូបរួមមានៈ ឯកទេស ជាតិពិន្ទុតន្រ្តីវិទ្យា ចំនួន២រូប ឯកទេស​ឧបករណ៍ ឃឹម ចំនួន​៣រូប ឯកទេស​ឧបករណ៍ រនាតឯក ចំនួន២រូប ឯកទេសឧបករណ៍ ស្គរ (Drum set ស្គរអន្តរជាតិ) ចំនួន២រូប ឯកទេស ចម្រៀងជាពួក ចំនួន៤រូប ឯកទេស ចម្រៀងបុរាណ ចំនួន១រូប និងឯកទេស និពន្ធតន្រ្តី ចំនួន១រូប។ នេះជា​សមិទ្ធផល​ថ្មីមួយក្នុ​ង​ចំណោមសមិទ្ធផល​ជាច្រើន​ទៀត​ដែល​​​​​​សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ​វិចិត្រសិល្បៈទទួលបាន​ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការ​បណ្តុះ​​ បណ្តាលធនធានមនុស្ស​លើ​វិស័យ​​វប្បធម៌សិល្បៈ ជាពិ​សេស​​​​​​​សិល្បៈតូរ្យ​តន្រ្តី។

កម្មវិធីនៃការបង្ហាញស្នាដៃ​ប្រឡង​​បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ​ជំនាន់ទី១៨ នៃមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្រ្តីបាន​បញ្ចប់ទៅនៅល្ងាចថ្ងៃពុធ ២ កើត ខែ​អាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសរាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩ ប្រកប​ដោយផ្លែផ្កា ក្រោម​អធិបតី​ភាព​ប្រកាសបិទកម្មវិធីដោយ ឯកឧត្តម សោម​ សុគន្ធ​ រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិការ​ក្រសួង​វប្បធម៌​និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ​ និង​លោក​បណ្ឌិត​ ហេង​ សុផាឌី​ សាកល​វិទ្យា​ធិការ​ស្ដី​ទី​នៃ​សាកល​​​វិទ្យា​​ល័យ​​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ។

 


ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា រវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ និង ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង

ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ និងក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គ្រុប បានចុះអនុស្សរណៈរួមគ្នា

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ និងក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុងគ្រុប បានចុះអនុស្សរណៈរួមគ្នា។​ ភាគីហត្ថលេខីគឺលោកបណ្ឌិត ហេង សុផាឌី តំណាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ និង លោកបណ្ឌិត អ៊ឹម សុធារិទ្ធ តំណាងក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គ្រុប។ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដោយមានការចូលរួមជាអធិបតីភាពនិងសក្សីពីសំណាក់ ឯកឧត្តម សោម សុគន្ធ រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ។

ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះជាការពង្រីកទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នានិងគ្នា និងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍមរតកវប្បធម៌ជាតិ។ ជាក់ស្តែងក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង គ្រុប បានជួយជួសជុលដំបូលអគារ”D” នៃមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យា ដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោម អោយបានល្អប្រសើរឡើងវិញ ប្រកបដោយសាភណ្ឌភាព គុណភាព និងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

មិនតែប៉ុណ្តោះ ក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្តល់ឳកាសដល់និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យា បានចូលរួមហាត់ការជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងគម្រោងជួសជុលកែលម្អរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្ថភ្នំដែលជានិមិត្តរូបនៃរាជធានីភ្នំពេញ។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គ្រុប ក៏បានផ្តល់ឳកាស និងបង្កភាពងាយស្រួលឱ្យនិស្សិតបានចុះធ្វើកម្មសិក្សានៅតាមការដ្ឋានសំណង់ និងរោងចក្រនានារបស់ក្រុមហ៊ុន។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រី នេប៉ាល់

ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈត្រូវបានផ្តល់កិត្តិយសដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួល​​ស្វាគមន៍​ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវ រ៉ាឌីកា សាក្យា ភរិយាឯកឧត្តម ខេ ភី សាម៉ា អូលី នាយករដ្ឋមន្ត្រី នេប៉ាល់ អមដំណើរដោយសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធ បណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀត។

នាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភ្ញៀវកិត្តិយសបានទស្សនាការបង្ហាញស្នាដៃនិស្សិតរបស់មហាវិទ្យាល័យនីមួយៗ និងទស្សនាការសម្តែងសិល្បៈរបស់សិស្ស សាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ។