ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

អំពីសាស្រ្តាចារ្យ

សាស្ត្រា​ចារ្យ​នៅ​មហាវិទ្យាល័​ស្ថាបត្យកម្មនិងនគរោបនីយវិទ្យាសព្វ​ថ្ងៃ​មានសញ្ញាបត្រចាប់ពី បរិញ្ញាបត្រ​ រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិត។ យើងមាន
សាស្រ្តាចារ្យជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានបទពីសោធន៌និងសមត្ថភាពខ្ពស់។