ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

ការបែងចែកឯក​​ទេស​​

នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​បុរាណ​វិទ្យា​មាន​កម្មវិធី​សិក្សា​រួម​ទូ​ទៅតែម្តង​​ ដែល​ទាក់​ទងនឹង ផ្នែក​សំខាន់ៗ​ដូច​ជា ​៖​

 

ចាប់តាំងពីបើក​ដំណើរការ​សិក្សា​កម្រិត​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ឡើង​វិញ​ពីឆ្នាំ១៩៨៩មក និស្សិតដែល​បញ្ចប់ការ​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យមានចំនួន៧០២នាក់ (គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ២០១៨)​។ ក្នុង​នោះ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​បាន​ទៅ​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ និង​ខ្លះ​ទៀត​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​នៅ​ប្រទេស​បារាំង អាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន សហរដ្ឋអាមេរិក អង់​គ្លេស ស្វីស​ អេហ្ស៊ីប ចិន ថៃ។ល។​ អ្នក​ខ្លះ​បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ជា​មន្ត្រី​រាជការ​ក្នុង​ក្រសួង​រដ្ឋ​ ខ្លះ​ធ្វើការ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​ជាតិ​ឬ​អន្តរជាតិ​នានា ហើយ​ខ្លះទៀត​បាន​ក្លាយ​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធនធាន​មនុស្សបន្ត​​ទៀត។​